Thư viện ở Quận 1 (5+)

1. Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Địa chỉ: 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Thứ 5: 07:30–19:00, Thứ 7 – CN: 09:00–17:00

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm/

Điện thoại: (028) 3 8 225 055

2. Thư viện IDECAF – Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp

Địa chỉ: 31 Đ. Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 3 – Thứ 5: 13:30–18:00, Thứ 6 – Thứ 7: 09:30–17:00

Facebook: https://www.facebook.com/idecafhcm

Điện thoại: 02838295451

3. Thư viện American Center

Địa chỉ: Tầng 8, Diamond Plaza, 34 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 3 – Thứ 6: 09:00–17:00 (riêng Thứ 2: 13:00–17:00)

Facebook: https://www.facebook.com/USConsulateHCMC

Điện thoại: 02835204629

4. Thư viện S.hub Kids

Địa chỉ: Số 69 đường Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – Thứ 5: 7:30 – 19:00, Thứ 7 – CN: 9:00 – 17:00

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm

Điện thoại: (028) 38 225 055 – 240

5. Thư viện Khoa học Xã hội

Địa chỉ: 34 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Thời gian mở cửa: 08:00–11:30, 13:30–17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm/

Điện thoại: 02838296744

Huyền Trang