Thư viện ở Thủ Đức (2+)

1. Thư Viện Thành Phố Thủ Đức

Địa chỉ: 119 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienthuduc

2. Tủ Sách Giáo Xứ Châu Bình

Địa chỉ: 470 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/chaubinh.gx/

Minh Khuê