Thư viện ở Tây Hồ (1+)

1. Rosa – Luxemburg – Stiftung Southeast Asia.Hanoi

Địa chỉ: 76 Đ. Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, TP. Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/rosaluxhanoi/

SĐT: 02437185836

Minh Khuê