Thư viện ở Quảng Trị (3)

1. Trung tâm Văn hóa – Đào tạo Thiện Nhân Văn

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Hồ Xá, Quảng Trị

Facebook: https://www.facebook.com/thiennhanvan.quangtri

2. Thư viện Myschool

Địa chỉ: 57 Chế Lan Viên, Quảng Trị

Facebook: https://www.facebook.com/anhoa.nguyen.16

3. Thư Viện Khai Trí

Địa chỉ: Cam Thủy, Quảng Trị

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienkhaitrionline/

Mỹ Linh