Thư viện ở Quận 8 (1+)

1. Thư Viện Tùng Thiện Vương

Địa chỉ: 381 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienthcstungthienvuong/

Minh Khuê