Thư viện ở Quận 6 (1+)

1. Thư Viện Quận 6

Địa chỉ: 170 Đ. Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6,TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienquan6/

SĐT: 0989300255

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 7 : 8:00 – 12:00, 14:00 -17:00

Minh Khuê