Thư viện ở Quận 3 (2+)

1. Thư Viện Quận 3

Địa chỉ: Số 126 Cách Mạng Tháng 8, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienquan3/

SĐT: 0979617265

2. Thư Viện The Reading365

Địa chỉ: 185bis, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thereading365library/

SĐT: 0703821989

Minh Khuê