Thư viện ở Quận 11 (1+)

1. Trung Tâm Văn Hóa – Thể Thao Quận 11

Địa chỉ: 179AB-CD, Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/ttvhttq11

SĐT: 0839633798

Minh Khuê