Thư viện ở Khánh Hòa (2+)

1. Phòng Đọc R2 Tại Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: 2 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Facebook: https://www.facebook.com/thereadingroomvn

2. Thư Viện Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 8 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian mở cửa: Thứ 2 – CN: 7:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

Facebook: https://www.facebook.com/Thuvientinhkhanhhoa/

Minh Khuê