Thư viện ở Hòa Bình (3+)

1. Không Gian Đọc T.M

Địa chỉ: Số 3, ngõ 116 An Dương Vương, Hòa Bình

Facebook: https://www.facebook.com/z27082005

2. Thư Viện Mai Châu Valley Retreat

Địa chỉ: Thư viện Mai Châu Valley Retreat, xã Mai Hịch, Mai Châu, Hoà Bình

Facebook: https://www.facebook.com/maichauvalleyretreat/

3. Thư Viện Tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 1 Đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, Hòa Bình

Facebook: https://www.facebook.com/ThuVienTinhHoaBinh/

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 17:00

Minh Khuê