Thư viện ở Hà Nam (2+)

1. Thư Viện Chùa Sàng

Địa chỉ: Chùa Sàng, thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Link bài báo: https://dantri.com.vn/giao-duc/thu-vien-sach-noi-cua-phat

2. Thư Viện Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienhanam/

SĐT: 02263851511

Minh Khuê