Thư viện ở Gia Lâm (2+)

1. Thư Viện – Nhà Văn Hóa Huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Khu 31 ha, P. Đoàn Quang Dung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP. Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienGialam/

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 6 : 8:00 – 11:30, 13:30 -17:00

2. Thư Viện Tổ Dân Phố Số 5 Đặng Xá

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/thuviendangxa

Minh Khuê