Thư viện ở Đồng Tháp (1+)

1. Thư Viện Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Facebook: https://www.facebook.com/thuviendongthap/

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – CN : 7:00 – 17:00

SĐT: 02773871588

Minh Khuê