Thư viện ở Đồng Nai (2+)

1. Thư Viện Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: 1 Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian mở cửa:  Thứ 3 – Thứ 7: 07:00 – 11:30,13:30 – 17:00

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031855530294

2. Tủ sách tại Mái Ấm Phúc Lâm

Địa chỉ: Số 16 A1, Ấp 2, Long Thành, Đồng Nai

Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhuLam72

SĐT: 0989393874

Minh Khuê