Thư viện ở Củ Chi (3+)

1. Thư Viện Mini Cô Ba – Ươm Mầm Yêu Thương

Địa chỉ: 19 đường 717, ấp Ràng, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienminicoba/

SĐT: 0906801614

2. Thư Viện Củ Chi

Địa chỉ: 194 TL8, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/cuchi.thuvien/

3. Không Gian Đọc Củ Chi

Địa chỉ: Số 49, đường 793, ấp An Hoà, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/khonggiandoc.cuchi

SĐT: 0908822661

Minh Khuê