Thư viện ở Chương Mỹ (2+)

1. Thư Viện Hallo World – Thư Viện Cộng Đồng

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienHalloWorld

SĐT: 0974808828

2. Tủ Sách Nguyễn Thị Thanh Lương

Địa chỉ: Nhà chị Nguyễn Thị Thanh Lương, thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/thanhluong88

SĐT: 0359599396

Minh Khuê