Thư viện ở Cần Giờ (1+)

1. Thư Viện Huyện Cần Giờ

Địa chỉ: Đào Cử, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/people/thuvienhuyencangio

SĐT: 02837861452

Minh Khuê