Thư viện ở Ba Vì (1+)

1. Thư Viện Huyện Ba Vì

Địa chỉ: 100 QL32, TT. Tây Đằng, Ba Vì, TP. Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/TrungTamVanHoaThongTinVaTheThaoBaVi/

SĐT: 02433863007

Minh Khuê