Thư viện ở Lâm Đồng (1)

1. Thư viện cộng đồng EVG Gia Bắc

Địa chỉ: 125 Thôn, Ka Sá, Di Linh, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 09:00–17:00 từ Thứ Tư đến Chủ Nhật

Facebook: https://www.facebook.com/EVGCommunityLibraries

Điện thoại: 0945063062

Huyền Trang