Thư viện ở Hoàn Kiếm (5)

1. Thư Viện Quận Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 42 P. Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00–16:30 từ Thứ hai đến Thứ Bảy

2. Thư viện Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00 – 20:00 mỗi ngày

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienquocgiavietnam.vn

Điện thoại: 024 3825 4927

3. Thư viện Hà Nội

Địa chỉ: 54E Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00–17:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienHaNoi

Điện thoại: 02438254817

4. Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Địa chỉ: 26 P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00–17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 08:00–16:00 Thứ Bảy – Chủ Nhật

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienkhcnqg

Điện thoại: 088 882 24 26

5. Thư viện Japan Foundation

Địa chỉ: 27 P. Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 09:30–18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/japanfoundation.vietnam

Điện thoại: 024 3944 7419

Huyền Trang