Thư viện ở Hoài Đức (2)

1. Thư Viện Dương Liễu

Địa chỉ: Đội 5, xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 19:45 – 21:30 Thứ Ba và Thứ Năm, 14:00 – 17:00 và 19:45 – 21:30 Thứ bảy, 08:00 – 17:00 Chủ Nhật

Facebook: https://www.facebook.com/duonglieulibrary

Điện thoại: 037 454 8846

2. Thư viện Yên Sở

Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Xã Yên Sở, Thôn 5, Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Thời gian mở cửa: 19:45-21:30 Thứ Sáu và Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/groups/465437767604214/

Huyền Trang