Thư viện ở Hà Đông (3)

1. Thư Viện Hà Nội

Địa chỉ: 2 Đ. Quang Trung, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00–17:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienHaNoi

2. Trạm GAT Hà Nội

Địa chỉ: 16-16B1 Làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian mở cửa: 08:30–19:00 từ Thứ hai đến Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdonggat/

3. Thư viện cộng đồng Bé tư duy

Địa chỉ: No28 – LK26, P. Hà Trì, Khu 2, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 09:00–19:00 mỗi ngày

Facebook: https://www.facebook.com/thuviencongdongbetuduy

Điện thoại: 094 412 22 55

Huyền Trang