Thư viện ở Đà Nẵng (4)

1. Ngôi nhà Trí Tuệ VIET GENIUS Đà Nẵng

Địa chỉ: Văn phòng Viet Genius Đà Nẵng, 384 Đống Đa, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ngoinhatritue

Điện thoại: 0905.516.321

2. Điểm đọc Việt Nam – Đà Nẵng Cơ sở 1

Địa chỉ: Số 27, Kiệt 21 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/diemdocdanang

3. Điểm đọc Việt Nam – Đà Nẵng Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 20, Kiệt 33 Nam Cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/diemdocdanang

4. Điểm đọc Việt Nam – Đà Nẵng Cơ sở 3

Địa chỉ: Goofoo Gelato-Lô C1 Phú Gia Compound, Số 144 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/diemdocdanang

Huyền Trang