Thư viện ở Ba Đình (5)

1. Thư viện Goethe

Địa chỉ: 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00 – 18:30 từ Thứ Hai đến Thứ Tư và 08:30–17:30 Thứ Năm – Thứ Sáu

Facebook: https://www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi

Điện thoại: 024 3200 4494

2. Thư viện America Center

Địa chỉ: 170 P. Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 08:00–19:00 từ Thứ Ba đến Thứ Sáu, riêng Thứ Hai 13:00–19:00

Facebook: https://www.facebook.com/usembassyhanoi

Điện thoại: 024 3850 5000

3. TOTO Information Center

Địa chỉ: 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 09:00–16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Facebook: https://www.facebook.com/TOTOinformationcenter

Điện thoại: 024 3771 4461

4. Thư viện Ban Công Của M

Địa chỉ: Số 36 lô b, khu 7,2 hecta, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 09:00–17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 09:00–19:00 Thứ Bảy – CN

Facebook: https://www.facebook.com/Bancongcuame/

Điện thoại: 091 295 44 44

5. Honey Bees Library

Địa chỉ: Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008716571411

Điện thoại: 09.7777.9952

Huyền Trang