Tặng sách Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ thất bại…

Tặng 3 cuốn (sách bản nhỏ cầm tay): Quốc gia khởi nghiệp, Không bao giờ thất bại tất cả chỉ là thử thách, Việt Nam quốc gia của tình thương cho các tủ sách/thư viện.

Ưu tiên các tủ sách có độ tuổi bạn đọc phù hợp.