Những cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan Chu Trinh

Tủ sách xin giới thiệu đến các bạn 05 cuốn sách viết về cụ Phan Chu Trinh

1. Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử ( Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng)

Cuốn Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử mà bạn đọc đang cầm trên tay được cụ Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng viết từ năm 1926. Cụ Huỳnh vốn  là bạn thâm giao với cụ Phan từ thuở còn đi học, biết rõ cá tính, hiểu thấu tâm tư, đường hướng mà cụ Phan theo đuổi, hiểu rõ những khó khăn mà cụ Phan gặp phải khi quyết chí lựa chọn con đường của  mình bởi “thuyết dân quyền tự trị mới mẻ, ít người hiểu, và trong lịch sử thuở nay không tầng thấy,… nhiều người không ưa, không ai hỏi đến”. 

>> Xem thêm thông tin sách trên Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

sach-ve-phan-chu-trinh-01
Ảnh: Tiki.vn

2. Gương Chí Sĩ Phan Tây Hồ – Lịch Sử Toàn Biên ( Nguyễn Kim Đính)

Cuốn sách ghi lại tiểu sử, những bài diễn thuyết của cụ Phan Tây Hồ sau khi về nước và quý hơn cả là phần ghi lại quá trình diễn ra đám tang của chí sĩ Phan Chu Trinh trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam. 

>> Xem thêm thông tin sách trên Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

sach-ve-phan-chu-trinh-02
Ảnh: Tiki.vn

3. Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới – Tập 1 (Lê Thị Kinh)

“Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới – Tập 1” do cháu ngoại của Phan Chu Trinh sưu tầm và biên soạn. Sách chủ yếu nhằm giới thiệu các tài liệu mới sưu tầm được, hy vọng cung cấp cho bạn đọc các chứng cứ lịch sử nhằm đóng góp một bước cho quá trình tìm hiểu và đánh giá Phan Châu Trinh.

>> Xem thêm thông tin sách trên Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

sach-ve-phan-chu-trinh-03
Ảnh: Tiki.vn

4. Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới – Tập 2 (Lê Thị Kinh)

“Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới – Tập 2” là tiếp nối của “Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới – Tập 1” để làm rõ hơn về cuộc đời hoạt động của Phan Châu Trinh.

>> Xem thêm thông tin sách trên Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

sach-ve-phan-chu-trinh-04

Ảnh: Tiki.vn

5. Phan Châu Trinh Và Các Tác Phẩm Chính Luận (Nguyễn Nghị, Nguyễn Xuân Xanh, Vĩnh Sính)

“ Phan Châu Trinh Và Các Tác Phẩm Chính Luận” tổng hợp ác tác phẩm chính luận nổi tiếng được viết bằng ngòi bút sắc sảo của Phan Châu Trinh: Thư thất điều, Dân trị chủ nghĩa và quân trị chủ nghĩa, Đạo đức và luân lý Đông Tây, Pháp Việt liên hiệp chi hậu Tân Việt Nam kèm phần bình luận phân tích của học giả Vĩnh Sính.

>> Xem thêm thông tin sách trên Tiki hoặc Shopee hoặc Fahasa hoặc Kim Đồng

sach-ve-phan-chu-trinh-05
Ảnh: Tiki.vn

Thương

Bạn có thể gửi bài review, cảm nhận sách về email: [email protected] để được đăng lên Facebook & Website. Bài gửi gồm nội dung review, 1 vài ảnh sách do bạn chụp, và thông tin STK để nhận phí kèm giới thiệu thông tin về bạn nha.

Tủ sách sẽ gửi một khoản phí nhỏ cảm ơn cho các bài viết được đăng lên Web/FB