Những cuốn sách hay về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Văn lo vận nước Văn thành Võ/Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn” (Hầu Cơ) – chỉ một câu đối đã khắc họa đầy đủ phẩm chất, chân dung của vị Đại tướng của nhân dân, của Quân đội nhân dân Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử Việt Nam, đi vào những áng văn hào hùng của cách mạng dân tộc. Chân dung và tài lãnh đạo của vị Đại tướng còn được khắc họa qua những cuốn sách dưới đây.

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Hùng Huyền Thoại (Nguyễn Hòa, TS. Lê Trung Kiên)

Cuốn sách này do TS Lê Trung Kiên-Nguyễn Hòa viết nên để kể về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù.

>> Xem thông tin sách trên Fahasa hoặc Shopee hoặc Tiki hoặc Kim Đồng

2. Chân Dung Nghệ Thuật Võ Nguyên Giáp (Tạ Đức)

“Chân Dung Nghệ Thuật Võ Nguyên Giáp” cố gắng xây dựng hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi sinh ra trong một gia đình nhà nho có truyền thống cách mạng ở miền Trung đến lúc ông rời Hà Nội, cùng Hồ Chí Minh xây dựng quân đội đánh Pháp. Cuốn sách cũng kể về sự hy sinh của cha và vợ tướng Giáp dưới bàn tay thực dân Pháp.

“Mình nghĩ cuốn này sẽ nói về Bác Giáp, nhưng khi mình cầm trên tay thì không thể đoán được, tác giả đã làm hoàn toàn mới. Không tập trung những chiến công, kỳ tích của Bác mà bắt đầu từ cuộc đời của Bác từ lúc sinh ra năm 1911 và đến khi tham gia cùng với Bác Hồ tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác giả đã cho mình biết thêm ai là thân sinh, phụ mẫu của Bác. Mình cùng biết thêm về sự hi sinh, thiệt thòi của Bác khi biết về mẹ Bác Giáp. Người hết lòng bảo vệ Bác và bảo vệ non sông, gấm vóc. Mình nhận xét đây là cuốn sách vừa chi tiết nhưng cũng khái lược vừa đủ. Lại có thêm hình ảnh nữa. Mình rất thích sách vừa có chữ, có ảnh. Gom lại, mình nghĩ nên tìm cái đọc điều mới mỗi ngày, và quyển sách có nhiều điều mình không biết. – Trần Tuấn Anh (Tiki.vn)

“Sách hay” – Hoàng Mạnh (Tiki.vn)

>> Xem thông tin sách trên Fahasa hoặc Shopee hoặc Tiki hoặc Kim Đồng

sach-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-02-min
Ảnh: nxbtre.com.vn

3. Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh

Cuốn sách nhấn mạnh đến vai trò, trọng trách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Bác Hồ trao cho cẩm nang làm tướng, ông đã quán triệt chiến tranh nhân dân toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân để dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng.

>> Xem thông tin sách trên Fahasa hoặc Shopee hoặc Tiki hoặc Kim Đồng

4. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Với Cách Mạng Việt Nam (Quý Lâm)

Cuốn sách gồm có 7 chương, mỗi chương lại thể hiện một chặng hành trình về hình ảnh Đại tướng với cách mạng Việt Nam và các thế hệ cách mạng đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

>> Xem thông tin sách trên Fahasa hoặc Shopee hoặc Tiki hoặc Kim Đồng

sach-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-04-min
Ảnh: Tiki.vn

Thảo Vân & Thương