Quy định mượn sách

Tủ sách cho phép bạn đọc mượn

 • Sách, truyện
 • Khóa học online
 • Khác: Xếp hình Tangram, Cờ vua, Cờ vây

Quy định mượn sách

#1. Với sách (cho cá nhân)

 • Mượn miễn phí 02 cuốn/lần/30 ngày, nếu 30 ngày vẫn chưa đọc xong thì nhắn tin qua Facebook (hoặc Zalo) để gia hạn thêm.
 • Danh sách sách: Bạn đọc tới tủ sách và lựa chọn (hơn 3000 cuốn)

#2. Với sách (thư viện/tủ sách/clb sách/dự án sách)

 • Mượn miễn phí 50 cuốn/lần/90 ngày
 • Danh sách sách: Gần 500 cuốn (tách biệt với danh sách sách cho Cá nhân)

Lưu ý

 • Hết 90 ngày, có thể trả 50 cuốn, hoặc trả ít hơn và được mượn tiếp. Ví dụ trả 30 cuốn, và có thể mượn tiếp 30 cuốn mới
 • Nếu mất sách, tủ sách không yêu cầu bồi thường, nhưng số lượng sách lần sau được mượn sẽ ít hơn, ví dụ mất 10 cuốn, trả 40 cuốn, thì lần sau chỉ được mượn 40 cuốn, nếu lần sau mất tiếp 20 cuốn, thì các lần kế tiếp chỉ được mượn 20 cuốn.
 • Ngoài sách, dự án có thể mượn thêm bộ Tangram (cho lứa tuổi cấp 2 trở lên)

#3. Với khóa học

 • Mượn miễn phí 1 khóa học/lần/30 ngày, hết 30 ngày cần thoát tài khoản để bạn khác có thể vào học

Hình thức mượn

 • Nếu mượn lần đầu: Mang máy tính (hoặc điện thoại) tới tủ sách > tủ sách sẽ đăng nhập tài khoản vào trang học online (và lưu mật khẩu vào trình duyệt) > bạn có thể học lần sau nữa mà không cần đăng nhập lại.
 • Từ các lần mượn sau, tủ sách sẽ gửi tài khoản trực tiếp cho bạn, hoặc là đăng nhập thông qua phần mềm Ultraviewer/Teamviewer.
 • Với bạn đọc từng mượn sách ở tủ sách, khi mượn khóa học thì được coi là lần mượn 2 và không cần tới trực tiếp tủ sách.

#4. Khác

 • Tangram, Cờ vua,…
 • Quy định mượn giống như sách