8+ quán cafe trứng ở Huế

1. Hẻm Coffee

Địa chỉ: Số 1 Kiệt 52 Trần Cao Vân, TP.Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087351974270

2. Khimo Di Caphe – Nguyễn Sinh Cung

Địa chỉ: 1/123 Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế

Facebook: https://www.facebook.com/khimocaphe

3. Binancians Coffee – 38 Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 38 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP.Huế

Facebook: https://www.facebook.com/binancianscoffee

4. De.chiu Café

Địa chỉ: 29A Le Hong Phong (chung cu Dong Da – Nha E), TP.Huế

Facebook: https://www.facebook.com/de.chiucafe/

5. Mộc Cafe Huế

Địa chỉ: 227 Lê Duẩn, Phú Bình, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccafehue227leduan/

6. Tiệm Trà Chanh 1975 – 252 Đinh Tiên Hoàng

Địa chỉ: 252 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092483114408

7. Tân Cafe

Địa chỉ: 86 Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tan.tphue

8. Hue Cafe Roastery 

Địa chỉ: 131 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/huecaferoastery

Minh Khuê