7+ quán cafe sách ở Huế

1. Đề-Pô Cafe

Địa chỉ: Chợ Đông Ba, 02 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/depocaphe

2. Trầm Coffee

Địa chỉ: 27 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tramcaphe/

3. J & V.I – Cafe Sách Không Gian Nhật Bản Tại Huế

Địa chỉ: 1, đường số 5, Đông Nam Thủy An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/jv.intrase

4. Mọt – Inspiration

Địa chỉ: 13 kiet 64 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/mot.inspiration.coffee

5. Thư Sách Coffee & Milktea

Địa chỉ: 79 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064881666801

6. Readme Book Corner 70 Thạch Hãn

Địa chỉ: 70 Đường Thạch Hãn, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/readme70thachhan

7. Tiệm Cà Phê Chuồn Chuồn

Địa chỉ: 37 Trần Nhân Tông, Tây Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafechuonchuon/

Minh Khuê