Quán cafe ở Xuân Diệu (2+ quán)

1. Cà Phê Nhà Ngố

Địa chỉ: 7/2 kiệt 12, Đường Xuân Diệu, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064102804510

2. Vani Tea & Coffee

Địa chỉ: 33 Đường Xuân Diệu, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/vanicoffee2022

Minh Khuê