Quán cafe ở Võ Văn Kiệt (3+ quán)

1. Drips Coffee

Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dripscoffeehue/

2. Cafe Phú Gia Viên

Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/Cafe-Phú-Gia-Viên-100043523214427/

3. Mai Garden Cà Phê

Địa chỉ: Lô T38 Võ Văn Kiệt, TP Huế

Mỹ Linh