Quán cafe ở Võ Thị Sáu (4+ quán)

1. Binancians Coffee – 38 Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 38 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/binancianscoffee

2. The Coffee House – 61 Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 61 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/The-Coffee-House

3. Clover Coffee – Signature

Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CloverCoffeeHue

4. PianoLab.cafe 

Địa chỉ: 81 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pianolab.hue

Minh Khuê