Quán cafe ở Tùng Thiện Vương (3+ quán)

1. MUSIK LOUNGE CAFE

Địa chỉ: 23 Tùng Thiện Vương, TP Huế

2. Cafe Hương Trầm

Địa chỉ: 31 Tùng Thiện Vương, TP Huế

3. Đi Coffee

Địa chỉ: 69 Tùng Thiện Vương, TP Huế

Mỹ Linh