Quán cafe ở Trường Chinh (9+ quán)

1. Leaf Coffee

Địa chỉ: 125 Trường Chinh, An Đông, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/leafcoffee.21/

2. Panda Coffee & Tea

Địa chỉ: 84 Trường Chinh, An Đông, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/PandaCoffeeAndTeaHue/

3. TechCafe

Địa chỉ: 76A Trường Chinh, An Đông, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/techcoffeehue/

4. Tiệm Trà Chanh 1975

Địa chỉ: 5 Trường Chinh, Xuân Phú, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemtrachanh1975tphue/

5. Lak Lak Tea

Địa chỉ: 31 Trường Chinh, Xuân Phú, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/LakLakmilktea/

6. The 2H Coffee

Địa chỉ: 73 Trường Chinh, Xuân Phú, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/The2HCoffee/

7. Hội Cà Phê

Địa chỉ: 97 Trường Chinh, An Đông, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/caphe.hoi.1?locale=vi_VN

8. DOSE Café

Địa chỉ: 5 Trường Chinh, Xuân Phú, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dosecafe5truongchinhhue

9. Muối Coffee

Địa chỉ: 97 Trường Chinh, An Đông, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/muoicoffeehue

Minh Khuê