Quán cafe ở Trần Thái Tông (3+ quán)

1. Cà Phê Nguyên Chất Huế Light Coffee

Địa chỉ: 01 Trần Thái Tông, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CaphenguyenchatHue.LightCoffee

2. KOT Coffee

Địa chỉ: 63 Trần Thái Tông, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069376130484

3. Quán Cà Phê Phú Gia Vân

Địa chỉ: 115 Trần Thái Tông, Trường An, TP. Huế

Minh Khuê