Quán cafe ở Trần Nguyên Đán (4+ quán)

1. Phát Cafe

Địa chỉ: 10 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phatcafe.tphue

2. Trầm Coffee

Địa chỉ:  27 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tramcaphe/

3. Coffee Nhà Xinh

Địa chỉ:  38 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/coffeenhaxinh

4. Cafe Andu Garden

Địa chỉ: 43 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Cafeandugarden

Minh Khuê