Quán cafe ở Phùng Hưng (4+ quán)

1. Cà Phê Pha Sẵn Tại Huế

Địa chỉ: 84 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/caphephasanhue/

2. Cà Phê Amis

Địa chỉ: 108 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafeamis/

3. M-B52 Cafe

Địa chỉ: 1A Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/MB52Cafe01PhungHung/?locale=ms_MY

4. Moon Coffee & Beer

Địa chỉ: 1 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế

Minh Khuê