Quán cafe ở Phan Bội Châu (6+ quán)

1. Thành Cafe

Địa chỉ: 328 Phan Bội Châu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ThanhCafeHue/

2. June – Juice Coffee Milktea

Địa chỉ: 31 Phan Bội Châu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/JuiceCoffeeMiktea/

3. Cà Phê Tiamo

Địa chỉ: 207 Phan Bội Châu, TP Huế

4. Lagim BBQ & COFFEE

Địa chỉ: 272 Phan Bội Châu, TP Huế

5. Cà Phê BULL

Địa chỉ: 179 Phan Bội Châu, TP Huế

6. KIN Coffee

Địa chỉ: 147 Phan Bội Châu, TP Huế

Mỹ Linh