Quán cafe ở Phạm Văn Đồng (7+ quán)

1. Cà phê Lâm Hoằng

Địa chỉ: 145 Phạm Văn Đồng, TP Huế

2. Sun Drink

Địa chỉ: 245 Phạm Văn Đồng, TP Huế

3. Max Coffee

Địa chỉ: 101 Phạm Văn Đồng, TP Huế

4. Coffee Tuấn Nhật

Địa chỉ: 51 Phạm Văn Đồng, TP Huế

5. Cafe BONGO

Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BongoCf/

6. Gọi Cafe

Địa chỉ: 290 Phạm Văn Đồng, TP Huế

7. Đi Coffee

Địa chỉ: 100 Phạm Văn Đồng, TP Huế

Mỹ Linh