Quán cafe ở Phạm Thị Liên (3+ quán)

1. Cafe Cung Đàn Xưa

Địa chỉ: 24/1 Phạm Thị Liên, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cungdanxuahomestay/

2. FIN Coffee – Cà Phê Gia Nguyễn

Địa chỉ: 15 Phạm Thị Liên, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/fincoffeehue/

3. THƯ SÁCH COFFEE AND MILK TEA

Địa chỉ: 79 Phạm Thị Liên, TP Huế

Mỹ Linh