Quán cafe ở Phạm Ngũ Lão (6+ quán)

1. Oh! Coffee

Địa chỉ: 36 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

2. TA cafe

Địa chỉ: 44 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

3. Q homestay & Q cafe

Địa chỉ: 4 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

4. Chà – Tropical Drinks

Địa chỉ: 13 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

5. Gecko

Địa chỉ: 9 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

6. T’ HOUSE Coffee

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/T-HOUSE-Coffee-100054582453673/

Mỹ Linh