Quán cafe ở Nhật Lệ (3+ quán)

1. Lạ Coffee

Địa chỉ: 99 Nhật Lệ, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Lacoffee

2. Mr GOOD TEA Huế

Địa chỉ: 108 Nhật Lệ, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/mrgoodteahue/?locale=vi_VN

3. Cafe & Trà Sữa BandB

Địa chỉ: 53 Nhật Lệ, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ThuongHieuTraSuaCafeBandB

Minh Khuê