Quán cafe ở Nguyễn Trãi (7+ quán)

1. The Routine Cafe

Địa chỉ: 152 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HueFashionForMen/

2. Venus iCafe

Địa chỉ: 34 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/venusicafe/

3. Tiệm Dâu

Địa chỉ: 33 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemdaubydautayshop/

4. Nhà bên Hồ Cafe

Địa chỉ: 96 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhabenhocafe.hue/

5. Boniva Coffee

Địa chỉ: 4/333 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/bonivacafe?locale=vi_VN

6. La Porte Cafe & Tea

Địa chỉ: 2 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/LaPorteCafe/

7. UNITE Coffee

Địa chỉ: 1 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057518526547

Minh Khuê