Quán Cafe ở Nguyễn Sinh Cung (7+ quán)

1. Cà Phê Mai Uyển

Địa chỉ: 117 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/maiuyencoffee/

2. Tự Do District

Địa chỉ: 142 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tudodistrict/

3. Quán Cà Phê Vỹ Dạ

Địa chỉ: 166 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhahangvydaxua/

4. Tiệm cà phê Nhà Tôn

Địa chỉ: 318 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/AkicafeNhat/

5. Rustic House Cafe

Địa chỉ: 354/2 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

6. Quán Cafe 238

Địa chỉ: 326 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

7. Mơ’s House

Địa chỉ: 5B/16 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế

Mỹ Linh