Quán cafe ở Nguyễn Khuyến (3+ quán)

1. GỐM café

Địa chỉ: 50 Nguyễn Khuyến, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/gomcafehue/

2. TocoToco Huế

Địa chỉ: 38 Nguyễn Khuyến, TP Huế

3. The Wall Coffee

Địa chỉ: 42 Nguyễn Khuyến, TP Huế

Mỹ Linh