Quán cafe ở Nguyễn Chí Thanh (2+ quán)

1. Chuyện Cafe – Concept

Địa chỉ: 123 Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/chuyencapheHue/

2. Hub Milk Tea & Kafe

Địa chỉ: 129A Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hubmilkteanguyenchithanh

Minh Khuê