Quán cafe ở Ngô Gia Tự (2+ quán)

1. Mộc G7 Cà Phê

Địa chỉ: 38 Ngô Gia Tự, Vĩnh Ninh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/mocg7caphe.hue

2. Coffee Sân Vườn Đời Cát

Địa chỉ: 5/1 Ngô Gia Tự, Vĩnh Ninh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pages/cafedoicatsanvuon

Minh Khuê