Quán cafe ở Lê Trung Đình (4+ quán)

1. Lá Cọ Cafe

Địa chỉ: 5A Đ. Lê Trung Đình, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/people/Lá-Cọ-Cafe/100051569629867/

2. Hoa Mộc Cafe

Địa chỉ: 7 Đ. Lê Trung Đình, TP Huế

Facebook: https://m.facebook.com/p/Hoa-Mộc-Cafe-100061061106329/

3. OneMore Coffee

Địa chỉ: 17 Lê Trung Đình, TP Huế

4. Then Cafe

Địa chỉ: 63 Đ. Lê Trung Đình, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ThenCafe.Hue/

Mỹ Linh