Quán cafe ở Lê Thánh Tôn (4+ quán)

1. Time Cafe

Địa chỉ: 70 Lê Thánh Tôn, Phú Hậu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/timecafe.tphue

2. Cà Phê Vera Garden

Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn, Phú Hậu, TP. Huế

3. An Chi Workshop Cafe

Địa chỉ: 1 kiệt 100 Lê Thánh Tôn, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pages/An-Chi-Workshop-Cafe

4. Cafe Anh Vũ

Địa chỉ: 26 Lê Thánh Tôn, Phú Hậu, TP. Huế

Minh Khuê